711/1999

Utfärdat i Helsingfors den 28 maj 1999

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Besluts rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMb om ändring av 6 § i JSMb om marknadsföring av sättpotatis* 73/1999 28.5.1999 4.6.1999

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250, 00171 Helsingfors, tfn (09) 134 211.

* Rådets direktiv 66/403/EEG; EGT nr L 25, 1.2.1999, s. 1

Helsingfors den 28 maj 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Juha Mantila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.