696/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Förordning om ändring av 7 § förordningen om högsta förvaltningsdomstolen

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 30 september 1977 om högsta förvaltningsdomstolen (702/1977) 7 § 4 punkten, sådan den lyder i förordning 227/1988, som följer:

7 §

Vid kanslisammanträde avgörs ärenden som angår


4) ansökningar som enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) skall avgöras av någon myndighet;Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999.

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.