694/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Förordning om upphävande av vissa sekretessbestämmelser

På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 36 § lagen den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999):

1 §

Genom denna förordning upphävs

1) 15 § förordningen den 6 maj 1994 om upphandlingar på vilka lagen om offentlig upphandling inte tillämpas (342/1994),

2) 15 § upphandlingsförordningen för staten av den 22 december 1993 (1416/1993),

3) 17 § förordningen den 5 november 1993 om statens tekniska forskningscentral (940/1993),

4) 15 § förordningen den 12 april 1991 om mätteknikcentralen (678/1991),

5) 2 § förordningen den 27 oktober 1995 om besiktningsorgan som utför besiktningar av tankar och förpackningar som används vid transport av farliga ämnen (1208/1995),

6) 7 § förordningen den 25 februari 1977 om arbetskraftsattachéer (209/1977), sådan den lyder i förordning 1123/1988,

7) 7 § förordningen den 24 oktober 1997 om försvarsministeriet (952/1997),

8) 5 § förordningen den 19 december 1997 om beredskap för elektronisk kommunikation (1297/1997),

9) 32 § förordningen den 10 februari 1995 om utrikesförvaltningen (166/1995),

10) 66 § förordningen den 20 juli 1992 om försvarsmakten (667/1992),

11) 26 § 2 mom. förordningen den 26 januari 1951 angående tillämpning av värnpliktslagen (63/1951), sådant det lyder i förordning 1361/1988,

12) 36 § förordningen den 3 mars 1995 om yrkeshögskolestudier (256/1995),

13) 8 § skyddskemikalieförordningen av den 11 februari 1994 (123/1994),

14) 11 § gasanordningsförordningen av den 22 december 1993 (1434/1993),

15) 7 § förordningen den 15 mars 1996 om lantbruksekonomiska forskningsanstalten (153/1996),

16) 12 § förordningen den 30 december 1997 om lantbrukets forskningscentral (1396/1997),

17) 16 § förordningen den 11 december 1992 om kontrollcentralen för växtproduktion (1281/1992),

18) 18 § förordningen den 11 december 1992 om anstalten för veterinärmedicin och livsmedel (1282/1992),

19) 16 § förordningen den 3 december 1993 om vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (1070/1993),

20) 14 § förordningen den 29 maj 1998 om Folkhälsoinstitutet (374/1998),

21) 3 § förordningen den 23 december 1987 om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987), sådan den lyder i förordning 878/1992,

22) 3 § 3 och 4 mom. naturvårdsförordningen av den 14 februari 1997 (160/1997),

23) 7―9 och 13 § förordningen den 14 juni 1991 om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (946/1991), samt mellanrubriken före 7 § och mellanrubriken före 13 §,

24) 21 § förordningen den 24 september 1992 om luftvård (716/1982), sådan den lyder i förordning 1231/1991,

25) 1 b § 1 mom. 5 punkten i förordningen den 30 april 1992 om justering (370/1992), sådan den lyder i förordning 1096/1997, samt

26) 3 a § 1 mom. 5 punkten i förordningen den 3 december 1993 om naturgas (1058/1993), sådan den lyder i förordning 1092/1997.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999.

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.