693/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av 77 a § lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 april 1982 om fiske (286/1982) 77 a §, sådan den lyder i lag 1355/1993, som följer:

77 a §

Medlemmar i och anställda hos ett fiskeområdes organ handlar under tjänstemannaansvar i förvaltnings- och tillsynsuppgifter enligt denna lag. I dessa ärenden skall iakttas vad lagen om förvaltningsförfarande (598/1982), lagen om delgivning i förvalt- ningsärenden (232/1966) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskriver om myndigheter.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.