687/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av 10 § lagen om friexemplar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 juni 1980 om friexemplar (420/1980) 10 § 2 mom. som följer:

10 §

Om offentlighet för annat än i 1 mom. avsett friexemplar gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.