686/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av 7 § lagen om skyldighet att lämna uppgifter om vissa offentliga företag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 februari 1993 om skyldighet att lämna uppgifter om vissa offentliga företag (183/1993) 7 § 1 mom., sådant det lyder i lag 207/1995, som följer:

7 §
Undantag från tystnadsplikt

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) eller i någon annan lag har ministerierna eller av dem förordnade myndigheter rätt att av offentliga samfund och offentliga företag få i denna lag nämnda uppgifter så som föreskrivs i 6 § 2 mom. Ministerierna har rätt att lämna ut uppgifter som de tagit del av enligt denna lag till Europeiska gemenskapernas kommission i den omfattning som statens upplysningsskyldighet förutsätter.Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.