685/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av 47 § föreningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i föreningslagen av den 26 maj 1989 (503/1989) 47 § 2 mom. som följer:

47 §
Myndigheter

Föreningsregistret jämte därtill hörande handlingar är offentligt. Var och en har rätt att få utdrag och intyg från föreningsregistret och de därtill hörande handlingarna i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.