684/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av 15 § lagen om utredande av dödsorsak

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 1 juni 1973 om utredande av dödsorsak (459/1973) 15 § 3 mom., sådant det lyder i lag 858/1997, som följer:

15 §

Statistikcentralen och de i denna lag avsedda myndigheter som deltar i utredandet av dödsorsaker kan ge tillstånd till att uppgifter ur dödsattester och ur andra handlingar som gäller utredande av dödsorsak lämnas ut för vetenskaplig forskning, statistikföring och planerings- och utredningsarbete som en myndighet utför med iakttagande av vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). De som får uppgifter är skyldiga att hemlighålla dem.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.