654/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av 9 § lagen om kommunala arbetsmarknadsverket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 mars 1993 om kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) 9 § som följer:

9 §
Rätt att få uppgifter

Arbetsmarknadsverket har utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) rätt att få sådana uppgifter av kommuner och samkommuner som det behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt 1 §. Arbetsmarknadsverket har samma rätt att av statliga myndigheter få de uppgifter som kommunerna och samkommunerna har sänt till dem.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.