644/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av 15 och 17 § mönstringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i mönstringslagen av den 19 december 1986 (1005/1986) 17 § 2 mom., sådant det lyder i lag 617/1995, samt

ändras 15 § som följer:

15 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Ordföranden, vice ordföranden och annan medlem i disciplinnämnden får utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) till åklagar- och polismyndigheterna för utredning av brott lämna ut sådana uppgifter om en enskild arbetstagare eller arbetsgivare som han tagit del av i sitt uppdrag.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.