642/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av 17 och 23 § lagen om transport av farliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994) 17 och 23 § som följer:

17 §
Upplysningar av andra myndigheter

Tillsynsmyndigheten har utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) rätt att av andra myndigheter få för tillsynen nödvändiga upplysningar som omfattas av affärs- eller yrkeshemligheten.

23 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Den som vid fullgörande av i denna lag avsedda besiktnings-, tillsyns- och undersökningsuppdrag har tagit del av uppgifter som omfattas av affärs- eller yrkeshemligheten får utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet lämna ut uppgifterna till åklagar- och polismyndigheterna för utredning av brott.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.