641/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av 14 a § lagen om förrättande av filmgranskning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 maj 1965 om förrättande av filmgranskning (300/1965) 14 a §, sådan den lyder i lag 267/1987, som följer:

14 a §

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) tillämpas inte på upptagningar som med stöd av denna lag har tillställts myndigheten för granskning.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.