631/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 januari 1991 om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (32/1991) 24 § samt

fogas till lagen nya 24 a och 24 b § som följer:

2 kap.

Registreringsansökan och dess behandling

24 §
Offentlighet

De handlingar som gäller en ansökan är offentliga från och med dagen för registreringen, om inte något annat följer av 24 a eller 24 b §.

24 a §
Skyddande av en affärshemlighet

Sökanden kan för skyddande av en affärshemlighet yrka att få ett beslut om sekretess i fråga om det material som behövs för identifiering av ett kretsmönster.

Yrkandet på sekretess kan gälla högst hälften av antalet skikt i en integrerad krets. Yrkandet kan gälla en del av ett skikt i ett kretsmönster. Av yrkandet skall det klart framgå vilken av ansökningshandlingens bilagor yrkandet gäller.

De bilagor som yrkandet på sekretess gäller skall lämnas åtskils från övriga bilagor eller lämnas tillsammans med de övriga bilagorna i två serier så att de bilagor för vilka sekretess skall gälla finns endast i den ena serien.

24 b §
Avgränsning av en affärshemlighet

Handlingar och övrigt material som är nödvändigt för identifiering av ett kretsmönster eller för bestämmande av året då kretsmönstret skapades eller av tidpunkten då spridningen av kretsmönstret till allmänheten skedde för första gången innan registreringsansökan gjordes omfattas inte av affärshemligheten.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.