586/1999

Utfärdat i Helsingfors den 4 maj 1999

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik JSM:s föreskrifts samling nr utfärdat träder i kraft
JSMb om ändring av JSM:s beslut om organisering av tillsynen över foderfabrikat* 57/1999 4.5.1999 12.5.1999
JSMb om ändring av JSM:s beslut om de krav som skall tillämpas vid godkännande och registrering av vissa verksamhetsidkare inom foderbranschen** 58/1999 4.5.1999 12.5.1999

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250, 00171 Helsingfors, tfn (09) 134 211.

* Rådets direktiv 98/54/EG; EGT nr L 208, 24.7.1998, s. 49, rådets direktiv 98/64/EG; EGT nr L 257, 19.9.1998, s. 14, kommissionens direktiv 98/68/EG; EGT nr L 261, 24.9.1998, s. 32, rådets direktiv 98/88/EG; EGT nr L 318, 27.11.1998, s. 45
** Kommissionens direktiv 98/51/EG; EGT nr L 208, 24.7.1998, s. 43

Helsingfors den 4 maj 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Päivi Mannerkorpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.