560/1999

Given i Helsingfors den 30 april 1999

Förordning om ändring av 31 § förordningen om användning av fordon på väg

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/1992) 31 §,

sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 775/1995 och 670/1997, som följer:

31 §
Allmänna krav för koppling av släpfordon

1. Till ett motordrivet fordon får kopplas bara ett släpfordon åt gången om inte annat föranleds av denna paragraf eller av 32 § 3 mom. eller 35 § 4 mom.

2. Fördelningen av en fordonskombinations massa skall vara sådan att släpfordonets kopplingsmassa inte överstiger det maximivärde som kopplingsbestämmelserna nedan tillåter.

3. Kopplingsanordningarna mellan det dragande fordonet och släpfordonet i en fordonskombination skall vara ändamålsenliga och pålitliga samt sådana som fordonets och kopplingsanordningens tillverkare avsett för ifrågavarande användning och belastning.

4. Ett motordrivet fordon och ett släpfordon som kopplas till det skall i fråga om bredd, längd och andra kopplingsmått samt broms- och elsystem och övriga kopplingsanordningar vara lämpliga att kopplas till varandra.

5. Vid släpvagnstransporter av personer till sevärdheter och tillställningar för allmänheten får dock två eller flera släpvagnar kopplas till en bil eller en traktor. Fordonskombinationens längd får vara högst 25,25 m och släpvagnarnas gemensamma kopplingsmassa högst tre gånger så stor som egenmassan hos det dragande fordonet.


Denna förordning träder i kraft den 10 maj 1999.

Helsingfors den 30 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.