554/1999

Given i Helsingfors den 30 april 1999

Lag om ändring av 62 § avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) 62 §, sådan den lyder i lag 712/1995, som följer:

62 §
Ordningsbot

Om ordningsbot som påföljd för ringa överträdelse av nedskräpningsförbudet enligt 19 § bestäms i 2 a kap. 9 § 3 mom. strafflagen och genom förordning som utfärdats med stöd av nämnda 9 §.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.

RP 74/1998
LaUB 25/1998
RSv 274/1998

Helsingfors den 30 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.