548/1999

Given i Helsingfors den 30 april 1999

Lag om ändring av luftfartslagen

I enlighet med riksdagens beslut upphävs i luftfartslagen av den 3 mars 1995 (281/1995) 89 § 9 punkten,

ändras 86 och 87 § samt

fogas till 88 § ett nytt 2 mom. som följer:

86 §
Äventyrande av trafiksäkerheten

Straff för äventyrande av trafiksäkerheten och grovt äventyrande av trafiksäkerheten bestäms i 23 kap. 1 och 2 § strafflagen.

87 §
Överlåtande av fortskaffningsmedel till berusad och förande av fortskaffnings- medel utan behörighet

Straff för överlåtande av fortskaffningsmedel till berusad och förande av fortskaff ningsmedel utan behörighet bestäms i 23 kap. 8 och 10 § strafflagen.

88 §
Användning av rusmedel i lufttrafik

Straff för fylleri i lufttrafik bestäms i 23 kap. 6 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.

RP 32/1997
LaUB 24/1998
RSv 263/1998

Helsingfors den 30 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.