544/1999

Utfärdat i Helsingfors den 26 april 1999

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om ändring 6 § av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har

ändrat 6 § i sitt beslut av den 11 januari 1995 om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad (27/1995), sådan den lyder delvis ändrad i besluten 780/1995 och 181/1997, som följer:

6 §
Hov- och klövdjur

Vid införsel av hov- och klövdjur från övriga medlemsstater till Finland och vid utförsel av hov- och klövdjur från Finland till övriga medlemsstater skall under alla förhållanden bestämmelserna i rådets direktiv 92/65/EEG iakttas.

Vid införsel av idisslare till Finland skall för bekämpande av infektiös bovin rinotrakeit (IBR), bovin tuberkulos och brucellos dessutom iakttas de bestämmelser, som avdelningen särskilt utfärdar.

Minigrisar får införas till Finland endast om avdelningen beviljat införseltillstånd. Vid utförsel av minigrisar till övriga medlemstater skall de importvillkor som den mottagande staten ställer iakttas.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på renar som införs från Sverige för en tillfällig vistelse i Finland på högst 30 dygn, och inte heller på renar som återförs från Sverige efter att ha utförts från Finland till Sverige för en tillfällig vistelse i Sverige på högst 30 dygn.


Detta beslut träder i kraft den 5 maj 1999.

Helsingfors den 26 april 1999

Avdelningschef
Jaana Husu-Kallio

Veterinärinspektör
Minna Suokko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.