532/1999

Given i Helsingfors den 22 april 1999

Lag om ändring av 3 § religionsfrihetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i religionsfrihetslagen av den 10 november 1922 (267/1922) 3 § som följer:

3 §

På tillställningar som ordnas för offentlig religionsutövning tillämpas bestämmelserna om allmänna sammankomster i lagen om sammankomster (530/1999), om inte tillställ-ningen hör till ett religionssamfunds typiska verksamhet och ordnas för offentlig religionsutövning i samfundets egna eller med dem jämförbara lokaler.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1999.

RP 145/1998
GrUB 13/1998
RSv 299/1998

Helsingfors den 22 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.