500/1999

Given i Helsingfors den 22 april 1999

Förordning om ändring av 48 § reglementet för statsrådet

På föredragning av statsministern

ändras i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) 48 § 1 mom. som följer:

48 §

Inom statsrådet finns ett utskott för ärenden som gäller Europeiska unionen (EU-ministerutskottet), vars ordförande är statsministern och ledamöter utrikesministern, justitieministern, den minister som har förordnats att handlägga utrikeshandelsärenden, handels- och industriministern, finansministern, jord- och skogsbruksministern samt tre andra ministrar av vilka två förordnas av statsministern och den tredje är den minister till vars område det ärende som handläggs hör. Vid behov förordnar statsministern ytterligare en minister till ledamot i utskottet.Denna förordning träder i kraft den 26 april 1999.

Helsingfors den 22 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.