496/1999

Utfärdat i Helsingfors den 14 april 1999

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMb om foderblandningar* 41/1999 14.4.1999 21.4.1999

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250, 00171 Helsingfors, tfn (09) 134 211.

* Bilaga I till EES-avtalet: rådets direktiv 79/373/EEG; EGT nr L 086, 6.4.1979, s. 30, kommissionens direktiv 80/509/EEG; EGT nr L 126, 21.5.1980, s. 9, kommissionens direktiv 80/511/EEG, EGT nr L 126, 21.5.1980, s. 14, kommissionens direktiv 80/695/EEG; EGT nr L 188, 22.7.1980, s. 23, kommissionens direktiv 82/475/EEG; EGT nr L 213, 21.7.1982, s. 27, kommissionens direktiv 82/957/EEG; EGT nr L 386, 31.12.1982, s. 42, kommissionens direktiv 86/174/EEG; EGT nr L 130, 16.5.1986, s. 53, rådets direktiv 86/354/EEG; EGT nr L 212, 2.8.1986, s. 27, kommissionens direktiv 87/235/EEG; EGT nr L 102, 14.4.1987, s. 34, rådets direktiv 90/44/EEG; EGT nr L 027, 31.1.1990, s. 35, kommissionens direktiv 91/334/EEG; EGT nr L 184, 10.7.1991, s. 27, kommissionens direktiv 91/357/EEG; EGT nr L 193, 17.7.1991, s. 34, kommissionens direktiv 91/681/EEG; EGT nr L 376, 31.12.1991, s. 20, kommissionens beslut 92/508/EEG; EGT nr L 312, 29.10.1992, s. 36, rådets direktiv 96/24/EG, EGT nr L 125, 23.5.1996, s. 33, kommissionens direktiv 97/47/EG; EGT nr L 211, 5.8.1997, s. 45, kommissionens beslut 95/274/EG; EGT nr L 167, 18.7.1995, s. 24, kommissionens beslut 97/582/EG; EGT nr L 237, 28.8.1997, s. 39 och kommissionens direktiv 98/87/EG; EGT nr L 318, 27.11.1998, s.43

Helsingfors den 14 april 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Päivi Mannerkorpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.