490/1999

Utfärdat i Helsingfors den 31 mars 1999

Statsrådets beslut om förvaltningsdomstolarnas domkretsar

Statsrådet har vid föredragning från justitieministeriet med stöd av 2 § lagen den 26 mars 1999 (430/1999) om förvaltningsdomstolarna beslutat:

1 §

Förvaltningsdomstolarnas domkretsar består av ett eller flera landskap, som baserar sig på lagen om landskapsindelningen (1159/1997), som följer:

1) till domkretsen för Helsingfors förvaltningsdomstol hör Nylands och Östra Nylands landskap.

2) till domkretsen för Kouvola förvaltningsdomstol hör Kymmenedalens, Södra Karelens och Päijänne-Tavastlands landskap;

3) till domkretsen för Åbo förvaltningsdomstol hör Egentliga Finlands och Satakunta landskap;

4) till domkretsen för Tavastehus förvaltningsdomstol hör Egentliga Tavastlands, Birkalands och Mellersta Finlands landskap;

5) till domkretsen för Vasa förvaltningsdomstol hör Södra Österbottens, Österbottens och Mellersta Österbottens landskap;

6) till domkretsen för Kuopio förvaltningsdomstol hör Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelens landskap;

7) till domkretsen för Uleåborgs förvaltningsdomstol hör Norra Österbottens och Kajanalands landskap;

8) till domkretsen för Rovaniemi förvaltningsdomstol hör Lapplands landskap.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1999.

Helsingfors den 31 mars 1999

Justitieminister
Jussi Järventaus

Äldre regeringssekreterare
Erja Hynninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.