458/1999

Given i Helsingfors den 1 april 1999

Lag om ändring av 3 och 9 § lagen om advokater

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 december 1958 om advokater (496/1958) 3 § 1 mom. 3 punkten och 9 § 1 mom., sådana de lyder i lag 31/1993, som följer:

3 §

Såsom advokat kan godkännas en finsk medborgare eller medborgare i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har fyllt 25 år och som


3) inte har försatts i konkurs eller vars handlingsbehörighet inte har begränsats.


9 §

En advokat, som förlorar medborgarskapet i en sådan stat som avses i 3 §, upphör att vara medlem av advokatföreningen och skall avföras ur advokatregistret. Detsamma gäller en advokat som har försatts i konkurs eller vars handlingsbehörighet har begränsats.Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 146/1998
LaUB 20/1998
RSv 234/1998

Helsingfors den 1 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.