457/1999

Given i Helsingfors den 1 april 1999

Lag om ändring av 6 § lagen om arbetsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 juli 1974 om arbetsdomstolen (646/1974) 6 §, sådan den lyder i lag 1007/1982, som följer:

6 §

Till president, arbetsdomstolsråd och ledamot samt suppleant i arbetsdomstolen kan utnämnas finsk medborgare som fyllt 20 år och som inte har försatts i konkurs eller vars handlingsbehörighet inte har begränsats. Presidenten, arbetsdomstolsrådet och ledamot samt suppleant skall avgå då de fyller 67 år.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 146/1998
LaUB 20/1998
234/1998

Helsingfors den 1 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.