454/1999

Given i Helsingfors den 1 april 1999

Lag om ändring av 2 § lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 4 mom. lagen den 12 december 1996 om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) som följer:

2 §
Finansieringsmottagare

En intressebevakare som avses i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) får utan förmyndarmyndighetens tillstånd på sin hu-vudmans vägnar teckna ett lån enligt denna lag för vilket huvudmannens fastighet utgör pant.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 146/1998
LaUB 20/1998
RSv 234/1998

Helsingfors den 1 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.