451/1999

Given i Helsingfors den 1 april 1999

Lag om ändring av 5 § lagen om offentlighet vid rättegång

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 2 mom. 3 punkten lagen den 21 december 1984 om offentlighet vid rättegång (945/1984) som följer:

5 §
Förhandling inom stängda dörrar enligt prövning

Domstol kan även besluta att muntlig förhandling till behövliga delar skall ske utan att allmänheten är närvarande,


3) då en person under 15 år eller en person vars handlingsbehörighet har begränsats blir hörd.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 146/1998
LaUB 20/1998
RSv 234/1998

Helsingfors den 1 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.