450/1999

Given i Helsingfors den 1 april 1999

Lag om ändring av 7 § lagen om underhåll för barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 5 september 1975 om underhåll för barn (704/1975) 7 § 2 mom. som följer:

7 §

Avtal om underhållsbidrag undertecknas av den av barnets föräldrar som förbinder sig att betala underhållsbidraget samt, på ett minderårigt barns vägnar, av barnets i 5 § 1 mom. avsedda företrädare. Är barnet myndigt skall det själv underteckna avtalet. Då den av föräldrarna som förbinder sig att betala underhållsbidrag är omyndig, skall förälderns intressebevakare godkänna och underteckna avtalet. Även när handlingsbehörigheten har begränsats för den förälder som förbinder sig att betala underhållsbidrag så att föräldern inte ensam kan ingå ett avtal om underhållsbidrag, skall intressebevakaren godkänna och underteckna avtalet.Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 146/1998
LaUB 20/1998
RSv 234/1998

Helsingfors den 1 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.