422/1999

Given i Helsingfors den 26 mars 1999

Förordning om ändring av reglementet för statsrådet

På föredragning av statsministern

ändras i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) 3 § och 5 § 9 punkten, av dessa lagrum 5 § 9 punkten sådan den lyder i förordning 133/1998, samt

fogas till 9 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 642/1996 och i nämnda förordning 133/1998, en ny 11 a-punkt, som följer:

3 §

Republikens president tilldelar ministern en titel då han utnämner denne till medlem av statsrådet.

Statsrådet beslutar om arbetsfördelningen mellan ministrar i samma ministerium.

5 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande allmänna ärenden:


9) länens områden, områdena för statens distriktsförvaltning och häradenas områden samt tingsrätternas domkretsar, om indelningen inte följer häradsindelningen,


9 §

Utöver vad som stadgas i 5―8 § skall följande ärenden, som enligt lag eller förordning avgörs av statsrådet, avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde:


11 a) ärenden som gäller ändring i kommunindelningen,Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

Helsingfors den 26 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.