381/1999

Given i Helsingfors den 26 mars 1999

Förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare (183/1962) 20 § 6 mom., sådant det lyder i förordning 888/1993, och

ändras 20 § 5 mom., sådant det lyder i nämnda förordning 888/1993, som följer:

20 §

I pensionsnämnden och dess division avgörs ärendena på föredragning. Pensionsnämndens beslut undertecknas av föredraganden.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

Helsingfors den 26 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.