377/1999

Given i Helsingfors den 26 mars 1999

Förordning om ändring av 8 § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 6 november 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (806/1998) 8 § 1 mom. 1 punkten som följer:

8 §
Beräkning av priserna per enhet för yrkesutbildning

De priser per enhet enligt utbildningsområde för yrkesutbildningen som avses i 19 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högre än priserna per enhet i annan utbildning inom samma utbildningsområde som följer:

1) inom naturbruk 40 procent i utbildning som leder till grundexamen i skogsbruk, 50 procent i utbildning som leder till grundexamen i lantbruk (omfattande studier med inriktningen hästhushållning) och 90 procent i utbildning för skogsmaskinsförare,Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999. Förordningen tillämpas från ingången av 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.