376/1999

Given i Helsingfors den 26 mars 1999

Förordning om ändring av förordningen om besvärsnämnden för studiestöd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 18 april 1994 om besvärsnämnden för studiestöd (272/1994) 6 och 7 § samt

ändras 11 § som följer:

11 §
Handlingar

Det arkivexemplar som utgör grund för en expedition som innehåller beslut av nämnden skall undertecknas av mötesordföranden och bekräftas av den som föredragit ärendet.

Expeditionerna undertecknas av föredraganden. Han svarar för att expeditionen stämmer överens med beslutet.

Expeditioner i andra ärenden än besvärs-ärenden undertecknas av den som har avgjort ärendet och skall i de fall där ärendet har avgjorts på föredragning bekräftas av föredraganden.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

Helsingfors den 26 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.