355/1999

Given i Helsingfors den 19 mars 1999

Förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen

På föredragning av inrikesministern

ändras i polisförvaltningsförordningen av den 15 mars 1996 (158/1996) 2 § 2 mom. och 16 § 4, 6, 7 och 11 punkten

av dessa lagrum 2 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 1273/1997, samt

fogas till 30 §, sådan den lyder i förordning 183/1998, ett nytt 3 mom. som följer:

2 §

Avdelningschef, länspolisdirektör är chef för den polisavdelning som verkar som polisens länsledning.

16 §

Behörighetsvillkor för tjänster inom polisen är i fråga om


4) biträdande chef vid rörliga polisen högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet eller tjänsteexamen för polisbefäl eller polisbefälsexamen;


6) kriminalöverinspektör och kriminalinspektör i enlighet med uppgifternas art antingen högre högskoleexamen eller ekonomexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl eller polisbefälsexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet;

7) biträdande polischef i enlighet med uppgifternas art antingen juris kandidatexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl eller polisbefälsexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet;


11) andra polismän som hör till polisbefälet tjänsteexamen för polisbefäl eller polisbefälsexamen eller högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet;


30 §

Tjänsteman som den 31 augusti 1997 innehade en ordinarie tjänst som länspolisråd får använda titeln länspolisråd under den tid han innehar en tjänst som länspolisdirektör eller polisöverinspektör vid länsstyrelse samt efter att han avgått med pension från dessa tjänster.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

Helsingfors den 19 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.