347/1999

Given i Helsingfors den 19 mars 1999

Förordning om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning och koden för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning

På föredragning av utrikesministern föreskrivs:

1 §

De ändringar i bilagan till 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984) och koden för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning som antogs av partskonferensen i London under dess möte från den 26 juni till den 7 juli 1995, vilka riksdagen godkänt den 11 november 1998 och vilka republikens president godkänt den 4 december 1998, är i kraft från den 14 december 1998 så som därom överenskommits.

2 §

De i London den 4 juni 1997 vid Interna- tionella sjöfartsorganisationens (IMO) sjösäkerhetskommittés 68:e sammanträde gjorda ändringarna i bilagan till internationella konventionen angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning, sådan den lyder ändrad av partskonferensen vid mötet i London från den 26 juni till den 7 juli 1995, vilka republikens president godkänt den 12 februari 1999, är i kraft från den 1 januari 1999 så som därom överenskommits.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 24 mars 1999.

RP 155/1998
UtUB 10/1998
RSv 145/1998
(Ändringarna finns till påseende och kan erhållas hos sjöfartsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska. Resolutionerna 1 och 2 samt regel A-VIII/1, vilken ingår som bilaga till resolution 2, publiceras i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 23/1999.)

Helsingfors den 19 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.