343/1999

Given i Helsingfors den 12 mars 1999

Lag om ändring av 14 § lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 14 § som följer:

14 §
Vissa överlåtelser enligt landsbygds- näringslagstiftningen

Skatt betalas inte, om

1) överlåtaren är staten och överlåtelsen sker för ändamål som avses i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966), renhushållningslagen (161/1990), naturnäringslagen (610/1984) eller skoltlagen (253/1995),

2) förvärvaren för förvärv av fastigheten eller en del därav har beviljats lån enligt någon av de lagar som avses i 1 punkten eller enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), eller

3) på förvärvaren har överförts ansvaret för lån som avses i 2 punkten eller lån eller försäljningsprisfordringar enligt den lagstiftning som föregick de lagar som nämns i 1 eller 2 punkten och motsvarade dessa, förutsatt att förvärvaren kunde ha beviljats lån enligt de lagar som nämns i 1 eller 2 punkten.

Skattefrihet förutsätter ett intyg av arbetskrafts- och näringscentralen över att överlåtelsen sker för ett ändamål som avses i 1 mom. 1 punkten eller att förvärvaren har beviljats ett lån som avses i 1 mom. 2 punkten eller att på honom har överförts ansvaret för lån som avses i 1 mom. 3 punkten.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Denna lag tillämpas på överlåtelser som skett efter att lagen har trätt i kraft.

RP 60/1998
JsUB 15/1998
RSv 252/1998

Helsingfors den 12 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.