339/1999

Given i Helsingfors den 12 mars 1999

Lag om ändring av 1 § lagen om räntestöd för ägarbostadslån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 december 1993 om räntestöd för ägarbostadslån (1204/1993) 1 § 2 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller inte ägarbostäder för vilka lån eller räntestöd kan beviljas av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond enligt lagen om finansiering av landsbygsnäringar (329/ 1999) eller någon annan lag.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 60/1998
JsUB 15/1998
RSv 252/1998

Helsingfors den 12 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.