317/1999

Given i Helsingfors den 12 mars 1999

Förordning om ändring av 17 § förordningen om stadgar för Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen om stadgar för Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund av den 30 december 1996 (1312/1996) 17 § som följer:

17 §

Förbundet skall meddela ministeriet och Försäkringsinspektionen namnen på och hemorten för förbundsstyrelsens ordförande och medlemmar, verkställande direktören samt de personer som av styrelsen har bemyndigats att teckna förbundets namn. Försäkringsinspektionen skall på begäran utfärda ett intyg över vilka som har rätt att teckna förbundets namn eller ta emot en till förbundet adresserad stämning eller annan delgivning.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

Helsingfors den 12 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.