312/1999

Given i Helsingfors den 12 mars 1999

Förordning om försäkringsföreningar

På föredragning av social- och hälsovårdsministern föreskrivs med stöd av 16 kap. 12 § 1 mom. lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987):

1 §

Handlingar som gäller fusion av försäkringsföreningar, överlåtelse av försäkringsbeståndet eller ombildning av en försäkringsförening till ömsesidigt försäkringsbolag skall hållas framlagda vid Försäkringsinspektionen till utgången av den tid som nämns i 8 kap. 2 § 2 mom. och 14 kap. 4 § 2 mom. lagen om försäkringsföreningar (1250/1987).

2 §

Om Försäkringsinspektionen förbjuder en försäkringsförening att bevilja nya försäkringar eller att överlåta eller pantsätta egendom som föreningen besitter, skall inspektionen på föreningens bekostnad kungöra detta i den officiella tidningen och meddela delägarna i föreningen på det sätt som föreskrivs i stadgarna.

3 §

När det bokslut som nämns i 13 kap. 9 § lagen om försäkringsföreningar och den berättelse som nämns i 12 § i samma kapitel är färdiga, skall en kopia av dem utan dröjsmål inlämnas till Försäkringsinspektionen. Inspektionen skall även ges en kopia av det meddelande från likvidatorerna som nämns i förstnämnda lagrum.

4 §

När försäkringsföreningen har införts i handelsregistret eller när en anteckning i handelsregistret har ändrats, skall föreningens styrelse utan dröjsmål meddela Försäkringsinspektionen detta.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 22 januari 1988 om försäkringsföreningar (43/1988).

Helsingfors den 12 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.