299/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Lag om upphävande av 29 a § lagen om skada, ådragen i militärtjänst

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) 29 a §, sådan den lyder i lagarna 16/1958 och 1225/1993.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 83/1998
LaUB 22/1998
RSv 250/1998

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.