246/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Förordning om ändring av 1 § förordningen om försäkringsmatematiker vid försäkringsbolag

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 24 mars 1995 om försäkringsmatematiker vid försäkringsbolag (464/1995) 1 § 1 mom. som följer:

1 §

Försäkringsmatematikern vid ett försäkringsbolag skall se till att de försäkringsmatematiska metoder som bolaget tillämpar är adekvata samt att sättet att bestämma bolagets premier och ansvarsskuld samt beloppet av dem uppfyller de krav som uppställs i lagen om försäkringsbolag (1062/1979) och i lagar om lagstadgade försäkringar samt i de förordningar och beslut av vederbörande ministerium som utfärdats med stöd av dem och i de föreskrifter som meddelats av Försäkringsinspektionen.Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.