234/1999

Utfärdat i Helsingfors den 5 mars 1999

Finansministeriets beslut om förfallodagar för fastighetsskatten för 1999

Finansministeriet har med stöd av 28 § fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/1992), sådant det lyder i lag 506/1998 och 4 b § lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/1978), sådant det lyder i lag 586/1987, beslutat:

1 §

Den första raten av fastighetsskatten för 1999 skall erläggas senast den 16 september 1999 och den andra raten senast den 4 no- vember 1999.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 15 mars 1999.

Helsingfors den 5 mars 1999

Minister
Jouko Skinnari

Regeringsråd
Kirsi Seppälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.