228/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Lag om ändring av 13 § lagen om skatteförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/1995) 13 § 2 mom., sådant det lyder i lag 637/1997, som följer:

13 §
Överföring av beskattningsbehörighet

Skattestyrelsens förordnande enligt 1 mom. kan gälla

1) försäkringsanstalter, kreditinstitut, finansiella institut och pensionsanstalter,

2) företag och sådana till en koncern hörande företag, vilkas omsättning eller i koncernbokslutet uträknade omsättning översti- ger en genom förordning fastställd gräns, samt dessa företags delägare,

3) enskilda skattskyldiga vilkas beskattning förutsätter särskild sakkunskap,

4) enskilda skattskyldiga, om deras rätt till en opartisk beskattning kan äventyras hos det behöriga skatteverket, samt

5) fall där en kommun eller en del av en kommun har övergått till ett annat skatteverks tjänsteområde.Denna lag träder i kraft den 15 mars 1999.

RP 282/1998
StaUB 70/1998
RSv 280/1998

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.