226/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Lag om ändring av 17 § alkohollagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/1994) 17 § 1 och 2 mom.,

sådana de lyder i lag 1/1999, som följer:

17 §
Specialförsäljning och användningstillstånd

Den som idkar partihandel med sprit och alkoholdrycker kan som specialförsäljning sälja sprit eller alkoholdrycker

1) för tillverkning av ättika,

2) för tillverkning av läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/1987) eller av produkter och utrustning som avses i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (1505/1994),

3) för tillverkning av livsmedel eller arom-ämnen som används vid tillverkning av drycker som innehåller högst 1,2 volymprocent etylalkohol,

4) för tillverkning av alkoholdrycker som avses i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994),

5) för tillverkning av specialpreparat som avses i förordningen om specialpreparat (349/1989),

6) för tillverkning av livsmedel eller produkter som används vid tillverkning av livsmedel, om livsmedlet som fyllning eller annars innehåller högst 5 liter etylalkohol per 100 kilogram av livsmedlet eller om livsmedlet är choklad, högst 8,5 liter etylalkohol per 100 kilogram av livsmedlet,

7) för tillverkning av andra produkter, om produkterna inte innehåller alkohol som är avsedd att förtäras,

8) för vetenskaplig forskning och undervisning samt för prover och analyser som är nödvändiga inom laboratorieverksamhet,

9) till apotek som avses i läkemedelslagen, sjukhus som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) samt till hälsovårdscentraler som avses i folkhälsolagen (66/1972) för vetenskapliga och medicinska ändamål, samt

10) till sådana serviceproducenter som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) för vetenskapliga och medicinska ändamål.

Med sådan tillverkning som avses i 1 mom. jämställs kvalitetsövervakning och annan i produktionssammanhang nödvändig användning, produktutveckling samt rengöring som är nödvändig för maskiners och anordningars funktion. Specialförsäljning för ändamål som avses i 1 mom. 1―8 och 10 punkten är tillåten, om produkttillsynscentralen har beviljat köparen användningstillstånd för alkoholdrycker eller sprit.Denna lag träder i kraft den 15 mars 1999.

RP 285/1998
ShUB 40/1998
RSv 289/1998

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.