222/1999

Utfärdat i Helsingfors den 3 mars 1999

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av 3 och 4 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om överföring till pensionsskyddscentralen av vissa uppgifter i anslutning till tillsynen över pensionsstiftelser

Social- och hälsovårdsministeriet har

ändrat 3 och 4 § i sitt beslut av den 26 mars 1996 om överföring till pensionsskyddscentralen av vissa uppgifter i anslutning till tillsynen över pensionsstiftelser (213/1996) som följer:

3 §

När en pensionsstiftelse som avses i 1 § hos Försäkringsinspektionen ansöker om fastställelse av stadgar, skall Försäkringsinspektionen inhämta pensionsskyddscentralens utlåtande om huruvida stadgarna med avseende på det lagstadgade pensionsskyddet överensstämmer med lagen om pension för arbetstagare.

4 §

Pensionsskyddscentralen skall utan dröjsmål göra de framställningar hos Försäkringsinspektionen som de omständigheter vilka har framkommit vid tillsynen över pensionsstiftelserna kan ge anledning till.


Detta beslut träder i kraft den 1 april 1999.

Helsingfors den 3 mars 1999

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Pia Jokinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.