197/1999

Given i Helsingfors den 19 februari 1999

Förordning om ändring av förordningen om försvarsmaktens handräckning till polisen

På föredragning av inrikesministern

ändras i förordningen den 5 december 1980 om försvarsmaktens handräckning till polisen (782/1980) 3 § samt

fogas till förordningen en ny 2 a § som följer:

2 a §

Handräckningen är avgiftsfri, när det med hänsyn till uppdragets natur och graden av brådska är nödvändigt att ge polisen handräckning.

Binder handräckningen stora resurser och drar den ut på tiden så, att den i väsentlig grad försvårar försvarsmaktens grundläggande funktioner eller de grundläggande funktionerna vid den enhet som ger handräckning, eller orsakar betydande kostnader, har försvarsmakten rätt att få ersättning för de omedelbara kostnader den åsamkats.

Sedan förhandlingar förts och avtal med den polisenhet som begärt handräckning ingåtts om att verksamheten avgiftsbeläggs, skall den som ger handräckning besluta om uppbärandet av ersättning.

3 §

Vederbörande behöriga ministerier kan efter att ha hört varandra meddela närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1999.

Helsingfors den 19 februari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.