160/1999

Utfärdat i Helsingfors den 11 februari 1999

Statsrådets beslut om ändring av 10 § statsrådets beslut om statens deltagande i stödjandet av åtgärder för utvecklande av landsbygden inom ramen för gemenskapsinitiativprogrammen INTERREG för Kvarken-MittSkandia, Nordkalotten samt Finlands och Sveriges skärgård

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändrat 10 § i sitt beslut av den 13 november 1997 om statens deltagande i stödjandet av åtgärder för utvecklande av landsbygden inom ramen för gemenskapsinitiativprogrammen INTERREG för Kvarken-MittSkandia, Nordkalotten samt Finlands och Sveriges skärgård (1006/1997) som följer:

10 §
Utbetalning

Utbetalning av bidrag skall sökas skriftligen. Bidraget betalas årligen ut i högst tre rater utgående från de faktiska godkända kostnaderna. Dock kan högst 50 % av bidraget betalas ut i förskott. Den första raten efter förskottet kan betalas ut först efter att sökanden har lämnat in en redovisning över de faktiska kostnader som motsvarar förskottet och den rat som sökanden ansöker om. Den sista raten betalas ut när den verksamhet som stöds har slutförts och stödtagaren i enlighet med villkoren i stödbeslutet har lämnat in en tillräcklig redovisning över sin verksamhet och användningen av medlen.

Stödtagaren skall ansöka om utbetalning av bidraget senast två månader efter utgången av den tidsfrist som fastställts för genomförande av åtgärden.


Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1999.

Detta beslut kan också tillämpas på sådana anhängiga ansökningar i fråga om vilka beslut om finansiering inte har utfärdats innan detta beslut träder i kraft.

Helsingfors den 11 februari 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Landsbygdsråd
Eero Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.