124/1999

Given i Helsingfors den 5 februari 1999

Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 23 juni 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) en ny 7 § i stället för den 7 § som upphävts genom lag 702/1982 som följer:

7 §

Utom specialomsorger skall samkommunerna för specialomsorgsdistrikten enligt 6 § 2 och 3 mom. sköta verkställigheten av det system för utjämning av stora kostnader som avses i barnskyddslagen (683/1983).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

LM 142/1998
ShUB 28/1998
RSk 33/1998

Helsingfors den 5 februari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.