118/1999

Given i Helsingfors den 5 februari 1999

Förordning om ändring av 1 § förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen

På föredragning av utrikesministern

ändras i förordningen den 16 augusti 1996 om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen (627/1996) 1 § 1 mom. 12 och 13 punkten, sådana de lyder i förordning 353/1997, samt

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda förordning 353/1997, en ny 14 punkt som följer:

1 §

Vid tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen är följande brott internationella brott:


12) dråp, misshandel, frihetsberövande eller rån mot en person som befinner sig på ett fartyg eller ett luftfartyg, eller kapning, stöld eller skadegörelse av ett fartyg, ett luftfartyg eller egendom som finns på ett fartyg eller ett luftfartyg, som skall anses vara sjöröveri enligt Förenta Nationernas havsrättskonvention (FördrS 50/1996),

13) brott mot förbudet mot kemiska vapen, som avses i konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring (FördrS 19/1997),

14) brott mot sjöfartens säkerhet, som avses i konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet (FördrS 11/1999).


Denna förordning träder i kraft den 10 februari 1999.

Helsingfors den 5 februari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.