109/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av 10 kap. 13 § lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 10 kap. 13 § sådan den lyder i lag 611/1997, ett nytt 2 mom., som följer:

10 kap.

Bokslut, koncernbokslut och täckning av ansvarsskuld

13 §

Vederbörande ministerium meddelar emellertid, med avvikelse från 11 kap. 12 § lagen om aktiebolag, föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet av de rapporter som avses i 1 mom. samt beviljar undantag i dessa avseenden.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 209/1998
EkUB 37/1998
RSv 235/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.