92/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av 14 § lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 januari 1998 om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998) 14 § som följer:

14 §
Närmare bestämmelser

Det ministerium som svarar för polisväsendet skall efter att ha hört andra vederbörande ministerier, Försäkringsinspektionen och finansinspektionen meddela närmare bestämmelser om skyldigheterna enligt 6―11 § samt om hur dessa skall fullgöras.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 163/1998
EkUB 29/1998
RSv 202/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.