75/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Förordning om ändring av universitetsförordningen

På föredragning av undervisningsministern

fogas till universitetsförordningen av den 6 februari 1998 (115/1998) en ny 13 a § som följer:

13 a §
Mottagande av studieplats

Den som har antagits som studerande skall inom den tid som anges i antagningsmeddelandet meddela universitetet att han eller hon tar emot studieplatsen. Om den som har antagits som studerande inte lämnar detta meddelande inom utsatt tid, går studieplatsen förlorad. Den som har antagits till fler än en utbildning som leder till högskoleexamen vid universitet och yrkeshögskolor, skall lämna meddelande endast till den utbildning där han eller hon tar emot studieplatsen. Universitetet skall utan dröjsmål göra en anteckning i universitetens register över sökande och studierätt om att studieplatsen har tagits emot.


Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1999.

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.